1. Պայմաններ
  Մուտք գործելով այս վեբ կայք՝ դուք համաձայնվում եք ենթարկվել այս վեբ կայքի օգտագործման պայմաններին և դրույթներին, բոլոր կիրառելի օրենքներին և կարգավորումներին և համաձայն եք, որ դուք պատասխանատու եք համապատասխան տեղական օրենքների պահանջների համապատասխանության համար: Եթե դուք չեք համաձայնվում այս պայմաններից որևէ մեկի հետ, ապա արգելվում է այս կայքի օգտագործումը կամ մուտքը: Այս վեբ կայքում պարունակվող նյութերը պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով և առևտրային նշանների օրենքով:
 1. Օգտագործման լիցենզիա
  Անձնական, ոչ առևտրային անցումային դիտման համար թույլատրվում է ժամանակավորապես ներբեռնել մեկ պատճեն նյութերը (տեղեկատվություն կամ ծրագրային ապահովում) Սոնա Տիգրանյանի վեբ կայքից: Սա լիցենզիայի տրամադրում է, ոչ թե սեփականության փոխանցում, և այս լիցենզիայի շրջանակներում դուք չեք կարող.
  – փոփոխել կամ պատճենել նյութերը;
  – օգտագործել նյութերը որևէ առևտրային նպատակով կամ հանրային ցուցադրության համար (առևտրային կամ ոչ առևտրային);
  – փորձել դեկոմպիլացնել կամ հակադարձ ինժեներություն կատարել Սոնա Տիգրանյանի վեբ կայքում պարունակվող ցանկացած ծրագրային ապահովման վրա;
  – հեռացնել որևէ հեղինակային կամ այլ սեփականության նշումներ նյութերից; կամ
  – փոխանցել նյութերը մեկ այլ անձի կամ «պատճենել» նյութերը որևէ այլ սերվերի վրա:

Այս լիցենզիան ավտոմատ կերպով կդադարեցվի, եթե դուք խախտեք այս սահմանափակումներից որևէ մեկը, և այն կարող է դադարեցվել Սոնա Տիգրանյանի կողմից ցանկացած ժամանակ: Ձեր այս նյութերի դիտումը դադարեցնելիս կամ այս լիցենզիայի դադարեցումից հետո, դուք պետք է ոչնչացնեք ձեր ունեցած բոլոր ներբեռնված նյութերը՝ էլեկտրոնային կամ տպագիր ձևաչափով:

 1. Ոչ պարտավորություն
  Սոնա Տիգրանյան.com կայքի նյութերը տրամադրվում են «ինչպես կա» հիմունքով: Սոնա Տիգրանյանը ոչ մի երաշխիք չի տրամադրում՝ արտահայտված կամ ենթադրյալ, և այսպիսով հրաժարվում և մերժում է բոլոր այլ երաշխիքները, ներառյալ առանց սահմանափակման՝ ենթադրյալ երաշխիքներ կամ վաճառքի պայմաններ, որոշակի նպատակների համապատասխանության կամ մտավոր սեփականության իրավունքների չխախտման կամ այլ իրավունքների խախտման վերաբերյալ: Բացի այդ, Սոնա Տիգրանյանը չի երաշխավորում կամ որևէ ներկայացում չի կատարում նյութերի օգտագործման ճշգրտության, հավանական արդյունքների կամ հուսալիության վերաբերյալ իր ինտերնետային կայքում կամ նման նյութերի կամ այս կայքի հետ կապված ցանկացած կայքում:
 2. Սահմանափակումներ
  Որևէ դեպքում Սոնա Տիգրանյանը կամ նրա մատակարարները պատասխանատու չեն որևէ վնասի համար (ներառյալ, առանց սահմանափակման, վնասներ տվյալների կամ շահույթի կորստի համար, կամ բիզնեսի ընդհատման պատճառով), որոնք առաջացել են Սոնա Տիգրանյանի ինտերնետային կայքի նյութերի օգտագործումից կամ անկարողությունից օգտագործել նյութերը, նույնիսկ եթե Սոնա Տիգրանյանին կամ լիազորված ներկայացուցչին բանավոր կամ գրավոր ձևով տեղեկացվել է նման վնասի հնարավորության մասին: Քանի որ որոշ իրավասություններ չեն թույլատրում ենթադրյալ երաշխիքների սահմանափակումները կամ հետևողական կամ պատահական վնասների համար պատասխանատվության սահմանափակումները, այս սահմանափակումները կարող են չկիրառվել ձեր վրա:
 3. Փոփոխություններ և սխալներ
  Սոնա Տիգրանյան.com կայքում հայտնվող նյութերը կարող են ներառել տեխնիկական, տպագրական կամ լուսանկարչական սխալներ: Սոնա Տիգրանյանը չի երաշխավորում, որ իր վեբ կայքի որևէ նյութ ճշգրիտ, ամբողջական կամ ընթացիկ է: Սոնա Տիգրանյանը կարող է փոփոխություններ կատարել իր վեբ կայքի նյութերում ցանկացած ժամանակ առանց ծանուցման: Սակայն, Սոնա Տիգրանյանը չի պարտավորվում թարմացնել նյութերը:
 4. Հղումներ
  Սոնա Տիգրանյանը չի դիտարկել իր ինտերնետային վեբ կայքի հետ կապված բոլոր կայքերը և պատասխանատվություն չի կրում նման հղված կայքերի բովանդակության համար: Ցանկացած հղման ներառումը չի ենթադրում Սոնա Տիգրանյանի կողմից կայքի հավանություն: Ցանկացած նման հղված վեբ կայքի օգտագործումը օգտատիրոջ սեփական ռիսկի տակ է:
 5. Կայքի օգտագործման պայմանների փոփոխություններ
  Սոնա Տիգրանյանը կարող է վերանայել իր վեբ կայքի օգտագործման այս պայմանները ցանկացած ժամանակ առանց ծանուցման: Օգտագործելով այս վեբ կայքը՝ դուք համաձայնվում եք ենթարկվել այդ պահին գործող օգտագործման պայմանների տարբերակին:
 6. Օրենսդրություն
  sonatigranyan.com-ի հետ կապված ցանկացած պահանջ պետք է կարգավորվի Կալիֆորնիա նահանգի օրենքներով՝ առանց հաշվի առնելու դրա օրենքների կոնֆլիկտային դրույթները: